Woonzorg Nederland – Bouwkostenadvisering Duurzaam Wonen

ClientWoonzorg Nederland
ProjectDuurzaam Wonen
0000

Het Project

Woonzorg Nederland is voor de komende jaren van start gegaan met het project Duurzaam Wonen waarbij in 7 jaar (vanaf 2018) ca 9.000 woningen energetisch aan worden gepakt. Woonzorg heeft de ambitie om daarmee eind 2023 voor de totale portefeuille op een gemiddeld label B uit te komen.

De complexen staan verspreid over heel Nederland. Deze panden moeten technisch en functioneel geschikt gemaakt worden voor de komende 10-15 jaar.

Scope heeft de opdracht gegund gekregen voor bouwkostenadvisering tijdens de uitvoering van project Duurzaam Wonen.

Bijzonderheden

De focus bij het label B programma ligt op het aanpakken van de complexen met de slechtere labels (E – F en G). Hierbij ligt de focus op het isoleren en ventileren. Het planmatig onderhoud wat in de MJOP staat voor de elementen die met het programma aangeraakt worden, worden hierbij meegenomen.