Woningstichting Het Grootslag – Projectmanagement Sloop-nieuwbouw Hoogkarspel

ClientWoningstichting Het Grootslag
ProjectProjectmanagement Sloopnieuwbouwproject Hoogkarspel
0000

Het Project

Projectmanagement Sloop Nieuwbouw Hoogkarspel

Woningstichting Het Grootslag is eigenaar van 15 huurwoningen aan de Julianastraat 44-56 en Tuinstraat 13-27. De woningen zijn echter verouderd en na onderzoek is er besloten dat de optie sloop-nieuwbouw de beste is.

Het Schetsontwerp, Voorlopig- en Definitief Ontwerp wordt opgesteld door Raad Architecten. In bouwteam wordt vanaf DO het traject doorlopen met aannemer STABO bouw.

Start sloop en bouwrijp maken is gepland vanaf half november 2021; start bouw vanaf maart 2022.

 Bijdrage Scope

Scope verzorgt namens Het Grootslag het projectmanagement gedurende het volledige voortraject t/m start uitvoeringswerkzaamheden; ontwerp, aanbesteding en bestek. (senior projectleider, assistent projectleider, kostendeskundige, directievoerder en toezichthouder).

Onderdelen van de opdracht betreffen:

  • VO/DO: Ontwerp coördinatie VO en DO.
  • DO/TO:  Bewaken budgeten en voortgang en toetsen van het ontwerp aan PvE tijdens ontwerpproces en definitief maken;
  • Werkzaamheden t.b.v. bestemmingsplan;
  • Sloop coördineren;
  • Begeleiden asbestonderzoek;
  • Directievoering en toezicht tijdens sloop en bouw.