Kustzone Almere Haven- Verplaatsen Clubgebouwen Almere

Het Project

Om op de huidige locatie van de verenigingen, op de kop aan de Sluiskade bij het Gooimeer, bebouwing te realiseren, is een verplaatsing van de verenigingen nodig. Uitgangspunt hierbij is minimaal gelijkwaardig blijven functioneren, zoals zij momenteel ook doen. De verenigingen zijn allen water georiënteerd en maken gebruik van dezelfde functionaliteiten.

De huidige locaties bestaan voor een belangrijk deel uit opslag, werkplaatsen, en ontmoetingsruimten. De verenigingen hebben een PvE gemaakt op basis van huidige loodsen. Dat PvE moet worden getoetst. Extra wensen en werkzaamheden door de verenigingen dienen in kaart gebracht te worden.

In de eerste fase van het proces moet overeenstemming komen over de basis. Gelijktijdig wordt er vanuit stedenbouw gekeken naar de kaders.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClientGemeente Almere
ProjectKustzone Almere Haven
0000