Verduurzaming Bedrijfspand

ProjectKantoorgebouw
0000

Het Project

Staatbosbeheer – verduurzaming bedrijfspand

Staatsbosbeheer wil haar vastgoedbezit toekomstbestendig maken op het gebied van duurzaamheid en voor dit pand is de doelstelling te komen tot een klimaatneutraal en circulair verbouwd woonhuis en bedrijfshallen.

Bijzonderheden

Momenteel is het pand in bewoonde staat.