Uitbreiding restaurant de Mastenbar

ClientCompagnieshaven
ProjectBvo: 300 m2
0000
Het Project
Het bestaande verenigingsgebouw van EWVA is gesloopt. Op deze locatie is aan het bestaande restaurant  “De Mastenbar” een uitbreiding gerealiseerd.  De uitbreiding kent een zaal, een ontmoetingsruimte en sanitaire voorzieningen. Op de verdieping is  de watersport vereniging EWVA gesitueerd.