Transformatie onderwijsgebouw naar huisvesting statushouders

ClientVelison Wonen
ProjectTransformatie

Het Project

Woningcorporatie Velison Wonen wil drie onderwijsgebouwen (basisschool en leegstaande kinderdagverblijven) herontwikkelen en daarvoor is er in de eerste fase een quickscan uitgevoerd om de haalbaarheid te bepalen van transformatie van deze locaties naar huisvesting voor alleenstaande statushouders dan wel kleine zelfstandige huishoudens (doorexploitatie 5, 10 en 15 jaar).

Bijzonderheden

Het project bevindt zich momenteel in de programmafase en er is een snelle voorbereiding en korte bouwtijd benodigd. De gewenste oplevering is zomer 2017.

 

0 Reacties

Laat een reactie achter