Renovatie loods jachthaven Enkhuizen

ClientStichting Jachthaven Enkhuizen
ProjectBvo: 350 m2
0000

Het Project
Scope is door de Stichting Jachthaven Enkhuizen gevraagd om de bouwbegeleiding te verzorgen bij de renovatie van een bedrijfspand aan de Wierdijk te Enkhuizen. De jachthaven heeft dit pand in gebruik als opslagloods. De bouwkundige staat van het pand is slecht. De muren vertonen scheuren, het houtwerk is rot en het asbest dak moet vervangen worden.

Allereerst heeft Scope een scenariostudie gedaan naar de toekomstmogelijkheden van het pand. De stichting heeft op basis van deze studie gekozen voor een renovatie van het pand. De komende maanden zullen worden gebruikt voor het herstellen van de constructie, het vervangen van het asbestdak door een andere dakbedekking, schilderwerkzaamheden en het reinigen en herstellen van de gevels. Daarnaast wordt de technische installatie nagekeken en  waar nodig aangepast.

Bijzonderheden
Het pand ligt op een dijklichaam, de Westfriese omringdijk, wat inhoudt dat de werkzaamheden in de grond met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier overlegd moeten worden. Via een Waterwet vergunning kunnen deze werkzaamheden aangevraagd worden. Voor het vervangen van asbest daken en het plaatsen van zonnepanelen zijn de diverse subsidieregelingen onderzocht.