Renovatie Insulindeweg 87-91 en Riouwstraat 226-248 Amsterdam

Clientwoningstichting Eigen Haard
Project28 woningen
0000

Het Project
Het project bestaat uit 28 sociale huurwoningen, verdeeld over 7 panden. De woningen worden ingrijpende gerenoveerd. Deze renovatiewerkzaamheden bestaan uit cascowerkzaamheden: de noodzakelijke herstel-,en vernieuwingswerkzaamheden aan het pand zoals het herstellen van de fundering. Daarnaast worden er verbeteringswerkzaamheden uitgevoerd: verbeteringen in de woning zoals het aanleggen van CV-installaties en het isoleren van de buitenschil. Ook krijgen de woningen een compleet nieuwe indeling en worden er meer nuttige vierkante meters gecreëerd door het samenvoegen van trappenhuizen.

Bijzonderheden
Het project is op de BIM en LEAN wijze tot stand gekomen en uitgevoerd. In het ontwerpteam is hierbij intensief samengewerkt om het model van de juiste informatie te voorzien.