Quickscan kantoortransformatie tijdelijke huisvesting statushouders Nijkerk

ClientGemeente Nijkerk
ProjectBvo: 1300 m2
0000

Het Project
De gemeente Nijkerk is eigenaar van het kantoorpand te Nijkerk. Het kantoorgebouw wordt momenteel gebruikt als dependance van de gemeente Nijkerk. Deze heeft Scope gevraagd een quickscan uit te voeren om het bestaande kantoorgebouw te transformeren voor het tijdelijk huisvesten voor alleenstaande statushouders. De quickscan bestond uit een locatieonderzoek, opname van bouwkundige staat en technische installaties, toetsing aan het bouwbesluit en verwachte bouwkosten. Ook is er tekenwerk verricht voor het indelen van woonunits in de bestaande kantooruimten.

Bijzonderheden
De quickscan -inclusief opnames, toetsingen en berekeningen- is binnen één week uitgevoerd.