Quickscan complex 109 woningen in Amsterdam

ClientWoningstichting Eigen Haard
Project109 appartementen
0000

Het Project

Eigen Haard wil voor een complex met 109 woningen in Amsterdam een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor dit complex.

Het complex is gebouwd in 1984.

Eigen Haard heeft Scope opdracht gegeven een quickscan onderzoek naar de bouwkundige staat van het complex uit te voeren. Het quickscan onderzoek bevat in hoofdzaak een conditiemeting, inventarisatie en kostenraming van de nodige aanpassingen om de woningen te kunnen blijven verhuren bij de volgende 4 scenario’s:

  1.  instandhouding.
  2.  25- 40 jaar door-exploiteren (verbeteringen, energielabel   A, voorbereiden op gasloos).
  3. 40 jaar door-exploiteren (verbeteringen, NOM en gasloos).
  4. idem scenario 3 + uitbreidingen

Op basis van de voorgestelde maatregelen van de 4 scenario’s wordt een bouwkostenraming opgesteld i.o.m. Eigen Haard.