Projectmanagement nieuwbouw en renovatie Gymnasium Amersfoort

Het Project

De Stichting Onderwijsgroep Amersfoort in Amersfoort is voornemens om het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt gelegen aan het Thorbeckeplein nr. 1 te Amersfoort te vernieuwen en uit te breiden. De huidige huisvesting van het Stedelijk Gymnasium sluit niet aan bij de omvang en onderwijsvisie van de school, noch bij de regelgeving.

Het gebouw is niet groot genoeg voor het aantal leerlingen, het gebouw is sterk verouderd en de onderwijsvisie van de school vraagt meer flexibiliteit en een andere indeling dan in het huidige gebouw aanwezig.

Het gebouw staat in een Rijksbeschermd Stadsgezicht. Het gebouw is zelf geen monument. Het is een beeldbepalend gebouw in de laagste categorie. Het oorspronkelijke gebouw dateert uit 1919. In de loop der tijd is het oorspronkelijke gebouw op meerdere plaatsen uitgebreid. Er staat nu een noodaula bij het gebouw en een aantal noodlokalen.

Architectenburo Kristinsson is verantwoordelijk voor het ontwerp en voor het werk is aannemersbedrijf Klaassen gecontracteerd.

Bijzonderheden

Gedurende de realisatie van de bouwwerkzaamheden zal de school elders gehuisvest worden.

Huidige Status

Augustus 2018:

De sloopwerkzaamheden van de middenbeuk van Het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt in Amersfoort zijn bijna afgerond.

Na de bouwvak zal gestart worden met het grondwerk en optrekken van het nieuwe gedeelte tussen de bestaande zijbeuken.

 

 

ClientStichting Onderwijsgroep Amersfoort
0000