Velison Wonen – Verbeteren Achterpaden

ClientVelison Wonen
ProjectProefproject verbeteren achterpaden
0000

Het Project

Klik hier voor artikel Velison over project ‘ Slimme Stegen en interview collega Jurjen  Bergstra’ 

Velison Wonen – Verbetering leefbaarheid Achterpaden

Velison Wonen is in 2019 een pilotproject gestart om te onderzoeken op welke wijze de wateroverlast bij haar vastgoedbezit kan worden beperkt en daarnaast haar semi openbaar gebied klimaatbestendiger kan worden gemaakt.  Scope is in opdracht van Velison Wonen betrokken als trekker/aanjager van dit integrale project.

Inbreng Scope

Scope is in opdracht van Velison Wonen betrokken bij dit project vanaf de start. Het Plan van Aanpak en de aanbestedingsstukken zijn door Scope opgesteld in nauw overleg met Velison en externe partijen. Voor de uitvoering is Scope verantwoordelijk voor het projectmanagement, directievoering en toezicht en het vervolg waarbij de  bevindingen van de proefstrook bij beheerders, bewoners en overige belang- hebbenden zijn geïnventariseerd.

 

Wateroverlast Achterpaden – Velison Wonen

In oude stadswijken zien we dit probleem vaak terug. Achtertuinen worden steeds vaker voor een groot deel verhard en bij steeds intenser wordende regenbuien is er dan ook regelmatig wateroverlast. De bodem en het al dan niet aanwezige riool in de achterpaden kan de regen niet snel genoeg afvoeren, waardoor de paden blank staan.

In december 2019 is Scope in opdracht van Velison Wonen gestart met een proef om te testen hoe in de achterpaden wateroverlast tegengegaan kan worden en meteen de leefbaarheid verbeterd kan worden. Een integrale aanpak is daarbij gewenst.

In deze proefstrook worden verschillende materialen getest op gebruiksgemak, afwatering en uitstraling. Velison Wonen brengt er diverse soorten bestrating, beplanting en verlichting aan. De proef is bedoeld om uit te proberen hoe de materialen verschillende omstandigheden doorstaan.

Sommige van de achterpaden en de daarbij behorende erfafscheidingen zijn hard toe aan onderhoud. Met deze proef wil Velison Wonen de beste aanpak voor de achterpaden onderzoeken en tegelijkertijd de uitstraling en veiligheidsbeleving verbeteren.

Impressie van enkele proefopstellingen

     

Status project

De resultaten van deze pilot geven aanleiding tot het opschalen en projectmatig aanpakken van achterpaden en binnentuinen van Velison Wonen. De aanbesteding voor het raamcontract is aan 2 partijen gegund.

Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang.

Op 23 maart 2022 zijn de eerste drie opgeknapte achterpaden aan de Meerweidenlaan in Velsen-Noord feestelijk in gebruik genomen.

Oude situatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artist Impression nieuwe situatie

 

 

 

 

 

 

 

Oude  situatie                                                                                 Artist Impression nieuwe situatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artist impression: Plaatselijke infiltratie van hemelwater / aanpak schuttingen.

           

foto’s: De Bie Buitenwerk.