Verbeteren Achterpaden – Velison Wonen

ClientVelison Wonen
ProjectProefproject verbeteren achterpaden
0000

Het Project

In de oudere wijken is er vaak achterstallig onderhoud bij diverse achterpaden, zoals verzakte en gebroken tegels, scheve schuttingen, loszittende delen die er soms er ook uitvallen, overmatige begroeiing etc. Door de jaren heen zijn er diverse materialen gebruikt, wat veelal een wat rommelige uitstraling geeft. Daarnaast is een deel van de achterpaden/poorten bij de complexen onvoldoende of geheel onverlicht. Dit kan leiden tot meer inbraak en een onveilig gevoel bij de huurders

Ook is er bij hevige regenbuien regelmatig waterlast. De bodem en het al dan niet aanwezige riool in de achterpaden kan de regen niet snel genoeg afvoeren, waardoor de paden blank staan en bij bevriezing glad zijn. Oorzaak hiervan is deels dat achtertuinen voor een steeds groter deel verhard zijn.

Proef verbeteren achterpaden
In december 2019 is Velison Wonen gestart met een proef om te testen hoe achterpaden leefbaarder kunnen worden gemaakt en wateroverlast kan worden tegengaan. Voor deze proef is een achterpad in Velsen-Noord uitgekozen waar een proefstrook is aangelegd. In deze proefstrook worden verschillende materialen getest op gebruiksgemak, afwatering en uitstraling. Er zijn diverse soorten bestrating, beplanting, mogelijk vervangen erfafscheidingen en verlichting aangebracht. De proef is bedoeld om uit te proberen hoe de materialen verschillende omstandigheden doorstaan.

Uitstraling achterpaden
Sommige van onze achterpaden en de daarbij behorende erfafscheidingen zijn hard toe aan onderhoud. Met deze proef wil Velison de beste aanpak voor de achterpaden ontdekken en tegelijkertijd de uitstraling en veiligheidsbeleving verbeteren.

Inbreng Scope 
Scope is in opdracht van Velison Wonen betrokken bij dit project vanaf de start. Het Plan van Aanpak is door Scope opgesteld in nauw overleg met Velison en extern partijen. Voor de uitvoering is Scope verantwoordelijk voor het projectmanagement, directievoering en toezicht en het vervolg waarbij de de bevindingen van de proefstrook bij beheerders, bewoners en overige belanghebbenden worden geïnventariseerd, vervolgens zal Scope een aanbesteding organiseren voor de opschaling / grootschalige aanpak van achterpaden in het bezit van Velison Wonen.