Politie – Renovatie Politiebureaus Lijnbaansgracht en IJTunnel Amsterdam

ClientPolitie
ProjectRenovatie Politiebureaus Lijnbaansgracht en IJTunnel Amsterdam
0000

Het Project

Renovatie Politiebureaus IJ-tunnel en Lijnbaansgracht te Amsterdam

Het project omvat de renovatie van de bestaande huisvesting van het Robuust Basisteam Centrum Amstel (2760 m2 BVO) aan de IJ-tunnel en Robuust Basisteam Jordaan aan de Lijnbaansgracht (3143 m2 BVO) te Amsterdam.

In de beide panden is sprake van achterstallig onderhoud, verouderde installaties en gedateerde bouwkundige oplossingen. De doelstelling is om de panden technisch en functioneel geschikt te maken voor gebruik in de komende 10-15 jaar. De opgave bestaat uit het uitvoeren van achterstallig onderhoud, het technisch verbeteren om te voldoen aan vigerende eisen en het oplossen van functionele vraagstukken in het pand.

Na de verbouwing dienen de gebouwen een pand te zijn dat flexibel is en kan inspelen op snel veranderende ontwikkelingen in de toekomst. Een plek waar de Politie nu en ook in de toekomst haar werkzaamheden zo doeltreffend mogelijk kan uitvoeren en waar ruimte is voor technologische ontwikkeling. Hiervoor dienen de panden ‘flexgereed’ gemaakt te worden. Hierbij ligt de nadruk op de flexibiliteit van werkplekken en daarbij aansluitende ICT, het faciliteren van ontmoeting en verbinding, en passende huisvesting realiseren voor de werkprocessen van het basisteam en specialistische afdelingen. Het huidige energielabel is slecht en deze dient te worden opgewaardeerd naar minimaal energielabel A.

Voor de realisatie van dit project is gekozen voor een ‘traditionele’ aanpak. Het architectenbureau GGH Architecten uit Amsterdam en het installatieadviesbureau Galjema uit Zoetermeer hebben de opdracht voor het integraal ontwerp gegund gekregen. Scope Bouwmanagement is verantwoordelijk voor de ontwerpcoördinatie en het kostenmanagement en zal tijdens de uitvoering de directievoering en het toezicht verzorgen.

De oplevering van RBT IJtunnel is voorzien in februari 2022 en Lijnbaansgracht in juni 2022.

Na oplevering richt de Politie het pand in met losse inventaris en ICT-hardware, voordat de toekomstige gebruikers hun intrek nemen in het nieuwe pand.

Ontwerp Ontvangstbalie IJtunnel – GGH Architecten

Ontwerp Voorgevel-Lijnbaansgracht – GGH Architecten