Pilot EPA advisering Vastgoed Staatsbosbeheer

Het Project

Staatbosbeheer wil in 2018 stappen doen in het verduurzamen van het gebouwbezit. Dit wordt onder andere ingegeven door de positie van dit groene bedrijf binnen de overheid en de maatschappelijke ontwikkelingen in het bijzonder. Naast de aangescherpte regelgeving met  betrekking tot EPA–U certificering, vraagt de ambitie naar “energieneutraal “ een duidelijker beleid binnen de organisatie.

Bijdrage Scope

Staatsbosbeheer heeft Scope gevraagd  een beperkt duurzaamheidsadvies op te stellen voor 10 gebouwen. Het betreft een bepaling van het huidige labelniveau, een advies omtrent te nemen maatregelen om op label C uit te komen en een verdere eenvoudig aan te brengen rendabele maatregelen.

 

 

ProjectEPA advisering Vastgoed
0000