Opstellen concept jaarbegroting 2018 Velison Wonen

ClientWoningcorp, Velison Wonen
Project3800 woningen
0000

Het Project
Velison Wonen is een woningcorporatie die circa 3800 woningen verhuurd in de regio Velsen.

Binnen de corporatie bestond de behoefte aan een acualisatie en upgrade van het onderhoudsbeleid. Scope is in 2016 als adviseur ingeschakeld om de kwaliteit van de aanwezige meerjarenonderhoudsbegrotingen (MJOB’s) te onderzoeken, beoordelen en te toetsen aan het beleid van Velison. Na besluitvorming over de gepresenteerde conclusies en aanbevelingen, is Scope vervolgens gevraagd om de MJOB’s en het gehanteerde softwarepakket IBV zowel financieel als technisch operationeel bruikbaar te maken. Daarnaast heeft Scope conditiemetingen uitgevoerd.