Opplussen galerijflat Flemingstraat

ClientEMM
Project38 appartementen
0000

Het project
De galerijflat in de Flemingstraat dateert uit de 60-er jaren en ligt in de wijk Nieuw Noord in Zandvoort. Het complex wordt geschikt gemaakt voor de doelgroep senioren. Het opplussen bestaat in hoofdlijnen uit het afsluitbaar maken van de entree, het inrichten van een ruimte voor scootmobielen, het verhogen van de galerijen en het aanpassen van de woningplattegronden. Daarnaast worden er groot onderhoudmaatregelen uitgevoerd aan de buitenschil.

Bijzonderheden
Het project hangt samen met de realisatie van een wijksteunpunt en een nieuw seniorencomplex. Hierdoor wordt het voorzieningenniveau van Nieuw Noord aanzienlijk verbeterd. EMM werkt hierin nauw samen met verscheidene zorg- en welzijnsinstellingen.