Ontwikkeling en Nieuwbouw Brede School Ilpendam

ClientAWM
ProjectBvo: 3000 m2
0000

Het Project
Door de gemeente Waterland is in 2009 een aanbesteding uitgeschreven voor het ontwikkelen van de Brede School. De Algemene Woningbouwverening Monnickedam (AWM) heeft de opdracht gekregen. De Brede School bestaat uit 2 basisscholen, een kinderdagverblijf, een BSO, peuterspeelzaal, gymzaal en een bibliotheek. De bestaande school en gymzaal zijn gesloopt, voor de school en gymzaal is een tijdelijke huisvesting geregeld. Er is een aparte aanbesteding gehouden voor sloopwerkzaamheden om zo tijdwinst en financieel voordeel te behalen.

Bijzonderheden
AWM is eigenaar van het gebouw. De scholen, peuterspeelzaal, bibliotheek en gymzaal is gefinancierd door de gemeente. Het gedeelte voor het kinderdagverblijf en BSO is door AWM zelf ontwikkeld en geëxploiteerd. De bewoners en ouders worden geinformeerd via een website aangevuld door informatieavonden. De totale tijd van initatieffase tot start uitvoering is 9 maanden. Tegelijkertijd met het ontwerpproces is gestart met het maken van een beheerplan.