Ontwikkeling Brede HOED

ClientGemeenten Diemen
ProjectBvo: 1576 m2
0000

Het Project
De gemeente Diemen heeft samen met huisartsen uit Diemen plannen gemaakt voor de realisatie van een HOED (huisartsen onder één dak). De HOED zal gesitueerd worden aan de D.J. den Hartoglaan te Diemen. Op deze plaats staat nu een brandweerkazerne en de karakteristieke kerktoren `De Schuilplaats`. Om te komen tot een brede dienstverlening is vanuit de gemeente de wens geuit om ook een Ouder Kind Centrum (OKC) en het huidige Centraal Service Punt (CSP) op de nieuwbouwlocatie te vestigen. Vandaar de naam: Brede HOED.

Bijzonderheden
Voor het ontwikkelen van de Brede HOED is een nieuw gebouw nodig. De gemeente heeft aangegeven dat bij de nieuwbouw gestreefd moet worden naar het behoud van ´De Schuilplaats´.Daarom heeft de gemeente een studie laten uitvoeren naar de mogelijkheden tot behoud. Uit deze studie komt naar voren dat behoud van de kerktoren technisch en financieel mogelijk is.