Ondersteuning begroting Planmatig onderhoud 2021 – Wonen Midden Delfland

ClientWonen Midden-Delfland
ProjectBegroting PO begroting 2021
0000

Het Project

Wonen Midden-Delfland
Ondersteuning begroting Planmatig onderhoud 2021

Scope is ingeschakeld om de kwaliteit van de meerjarenonderhoudbegrotingen te onderzoeken en te beoordelen. Vervolgens worden deze begrotingen door Scope geactualiseerd om tot een goede onderbouwde jaarbegroting 2021 te komen. Hiervoor is er door Scope een Plan van aanpak opgesteld.