Nieuwbouw school De Weerga

ClientDMO Almere
ProjectBvo: 3100 m2
0000

Het project
Het overheidsbeleid is erop gericht om zwakbegaafde kinderen zoveel mogelijke binnen het reguliere basisonderwijs onder te brengen. De gemeente Almere heeft besloten toch ruimte te realiseren voor het bijzonder onderwijs (cluster3 voorziening / ZMLK). In het gebouw bevinden zich 22 lokalen, een aula, paramedische ruimte, een gymzaal, speelzaal, douches, een therapeutisch zwembad, kantoren en een werkruimte.

Bijzonderheden
Het strakke, langwerpige bouwvolume met een ontsluiting via een middengang heeft een efficiënte bruto-netto verhouding. Het perspectivisch effect van de geronde middengang die begint en eindigt bij een groot raam creeërt door het gehele gebouw een prachtige zichtlijn naar buiten. Deze ervaring wordt nog versterkt door de aanwezige lichtstraat.