Nieuwbouw pompstation Tata Steel

ClientTata Steel
ProjectBvo: 450 m2
0000

Het Project
In het kader van het revitaliseren van de Hoogoven 7 wordt de bodemkoeling van de Hoogoven vervangen. Het systeem gebaseerd op luchtkoeling wordt vervangen door een op zeewater gekoeld systeem. Voor dit nieuwe systeem wordt een nieuwe Pompstation gerealiseerd. De bouw is gesplitst in civiele werkzaamheden en procesinstallaties. Wij hebben bij het civiele deel van het project een procesmatig controlerende en toezichthoudende rol. Zo zijn wij tijdens de bouw verantwoordelijk voor het toezien op de levering en assemblage van benodigde goederen en producten conform de afspraken met de verschillende toeleveranciers, aannemers en adviseurs. Ook het bewaken van de interface van de civiele werkzaamheden en pompinstallaties, planning en verslaglegging behoren tot onze taken.

Bijzonderheden
We verzorgen de kwaliteitscontrole van de verschillende onderdelen in de voorbereidende en uitvoerende fase. En we maken indien nodig afwijkingsrapportages. Het werk aan het Pompstation bevat vele aspecten en ons werkveld is daarom erg breed. De projectaspecten omvatten: heden behelzen aspecten als fundaties, betonwerken, staalconstructie, gevelbeplating, dakbedekking, lucht toe- en afvoerinstallaties, kozijnen, transportvoorzieningen, verlichtingsinstallatie, kraanbanen, grondwerken, rioleringswerken, hang- en sluitwerk, bestrating, sparingen, tekeningen en berekeningen en tot slot de bouwplaatsvoorzieningen.