Maatregelen brandveiligheid De Stichtse Hof

ClientVivium Zorggroep
0000
Het Project
Vivium Zorggroep heeft aan de Naarderstraat 81 in Laren de zorglocatie De Stichtse Hof in gebruik. De Stichtse Hof is een zorglocatie voor psychogeriatrische bewoners en heeft een dagopvang voor ouderen. Naar aanleiding van een brandveiligheidscontrole is geconstateerd dat de brandcompartimenten in het complex niet voldoen aan de Wet- en regelgeving. Om hieraan te voldoen worden er diverse maatregelen in het kader van de brandveiligheid uitgevoerd. Het werk bestaat in hoofdzaak uit het brandwerend afdichten van installatietechnische doorvoeringen zoals kabelgoten, buisleidingen en luchtkanalen (inclusief het plaatsen van brandkleppen en brandwerende roosters) en het bouwkundig aanpassen van puien.
Bijzonderheden
Het complex blijft tijdens de werkzaamheden in gebruik. Vooraf diende de aannemer een Plan van Aanpak op te stellen. Dit Plan van Aanpak diende inzicht te geven aan alle betrokkenen in de wijze waarop de aannemer dit project organiseert,  wat de risico’s zijn en welke maatregelen hiertegen genomen worden, hoe de overlast voor bewoners en personeel zo beperkt mogelijk wordt gehouden en hoe de veiligheid tijdens de uitvoering is gewaarborgd. Het Plan van Aanpak maakte onderdeel uit van het selectie criterium.