Uitbreiding school en nieuwbouw praktijkhal

ClientSchoolbestuur Lauwers & Eem
Project2 schoolcomplexen b.v.o. Warffum ca 6575 m2; Uithuizen ca 3445 m2
0000

Het Project

Het Hogeland College (HHC) voor HAVO/VWO in Warffum is ingericht voor 700 leerlingen. De oude school in Warffum is gesloopt en vervangen door nieuwbouw inclusief een nieuwe sportaccommodatie. De openbare bibliotheek/mediatheek is fysiek verbonden aan de school. Naast de nieuwbouw staat het praktijkgebouw uit 1993 die geschikt is gemaakt voor het gebruik door HAVO/VWO en gekoppeld is aan de nieuwbouw. In Uithuizen is de bestaande school uitgebreid met een aanbouw ten behoeve van de uit Warffum overgekomen praktijkruimte. Het bestaande schoolgebouw moet voor deze aansluiting worden aangepast. De uitbreiding van de school heeft aan de achterzijde plaatsgevonden.

Bijzonderheden
Gezien de voorkeur van de gemeente en het schoolbestuur om lokale partijen te betrekken heeft Scope de aanbestedingsstrategie daarop aangepast en zijn lokale partijen (aannemers en adviseurs) gecontracteerd.