Grootonderhoud Vollenhoveflat

Clientde Kombinatie
Project728 woningen
0000

Het Project
De in 1967 gebouwde Vollenhove flat is de grootste galerijflat in West Europa. De flat bevat 728 huurwoningen, waarvan de meeste een gebruiksoppervlak van 90m2 hebben. De flat wordt geplaagd door een slecht imago en een hoog energieverbruik. Reden voor een grote onderhoudsbeurt volgens eigenaar De Kombinatie. De Kombinatie wil de leefbaarheid verbeteren door het energieverbruik te verlagen, de gevels op te knappen en de sociale veiligheid te verhogen.

Bijzonderheden
De bewoners blijven tijdens de renovatiewerkzaamheden in de woning. Dat betekent dat in nauw overleg met de bewonerscommissie een plan is opgesteld. De uitvoering vindt gefaseerd plaats.