Eigen Haard Amsterdam – Directievoering Thamerdal Uithoorn

ClientWoningstichting Eigen Haard
ProjectDiverse projecten: Thamerdal Uithoorn, van Heuven Goedhartlaan, Simon Stevenstraat, Transvaalbuurt, Laurierhof
0000

De Projecten

Naast de renovatieprojecten is Eigen Haard begonnen met projecten met als thema : Samen Verduurzamen (SAVE). Dat is het motto van Eigen Haard om met haar bewoners te werken aan minder energieverbruik en een schoner milieu.

Eigen Haard wil voor de energievoorziening van haar bewoners in 2050 geen broeikasgassen meer uitstoten. Daarvoor zetten we nu al grote stappen. In 2019 hebben ze 1200 woningen via dit programma verduurzaamd. De komende jaren volgen er weer duizenden.

Bijdrage Scope 

Scope is door Woningstichting Eigen Haard gevraagd om een directievoerder en toezichthouder te leveren voor diverse projecten in uitvoering waaronder een ook aantal SAVE projecten.

Projecten

 • Project Thamerdal 3 Uithoorn (SAVE) 

Na gesprekken met de bewonerscommissie is Eigen Haard gestart met de huizen rondom de Treublaan. Het gaat daarbij om 63 woningen in de volgende straten:

 • Aalberselaan
 • Nolenslaan
 • Ruys de Beerenbroucklaan
 • Treublaan
 • Talmalaan (even nummers)

Wat wordt er gedaan aan de woningen?

Woning isoleren:

 • Spouwmuren isoleren
 • Vloerisolatie
 • Het dak van buitenaf isoleren en de dakpannen vernieuwen
 • Waar nodig vervangen glas door HR++ glas
 • Nieuwe ventilatieroosters
 • Kierdichting waar nodig

Woning ventilatie

 • MV-schakelaar in keuken en badkamer
 • Aanbrengen CO2 gestuurd mechanisch ventilatiesysteem (MV) met afzuiging in toilet, badkamer en keuken

Bewoners kunnen extra kiezen voor:

 • Plaatsen van zonnepanelen (meestal 8 stuks) op het dak
 • Isoleren onder de vloer van de woonkamer (en soms onder de keuken)

Overige werkzaamheden

 • Vervangen van dakpannen
 • Voor- en achterdeuren voorzien van veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging
 • Nakijken van het hang-en-sluitwerk en deze waar nodig herstellen
 • Bijplaatsen van spouwankers in de gevel
 • Controle op de gevels en waar nodig herstelwerk uitvoeren
 • Schilderwerk hout aan buitenzijde van de woning
 • Project Van Heuven Goedhartlaan (SAVE)

Eigen Haard is begonnen met het vervolg traject verduurzamen van de 400 woningen aan de Van Heuven Goedhartlaan te Amstelveen.

Dit project is het eerste SAVE project in Amstelveen. Bij een SAVE – SAmen VErduurzamen – project draait het om drie vormen van besparen: energie, geld en het milieu. Bij dit project worden de daken, spouwmuren, kopgevels en het binnenpakket geïsoleerd. Daarnaast  worden alle ramen vervangen door HR++ glas, worden alle voor- en balkondeuren vervangen en krijgen alle woningen mechanische ventilatie in de badkamer, keuken en het toilet.

 • Project Simon Stevinstraat

Aan de Simon Stevinstraat in Amsterdam renoveert  Eigen Haard verschillende woningen.  De woningen voldoen niet meer aan de huidige eisen van veiligheid, gezondheid en energiegebruik. De woningen worden ingrijpend gerenoveerd, waaronder het herstellen van de fundering, het renoveren van de buitengevel en het opwaarderen van het binnen pakket. Dit project is inmiddels opgeleverd.

 • Project Transvaalbuurt

In september 2018 is gestart met de renovatie van woningen aan in de Transvaalbuurt. Bewoners zijn verhuist naar een andere (tijdelijke) woning. De renovatie vindt gefaseerd plaats. Scope verantwoordelijk is voor directievoering en kostenmanagement. Ondanks de beperkende maatregelen rond Corona hebben de werkzaamheden voor deze hoogwaardige renovatie van complex 1 (56 woningen, 4 bedrijfsruimten) en complex 2 (13 woningen, 3 bedrijfsruimten) gewoon doorgang gevonden.
De fundering is vernieuwd, de buitengevel wordt volledig gerenoveerd en ook het binnenpakket wordt ingrijpend opgewaardeerd waaronder nieuwe indeling, badkamer, keuken, trappen etc. De woningen krijgen goede isolatie met HR++ glas en mechanische ventilatie.

 • Project Laurierhof 

In het najaar van 2020 is  Eigen Haard met het verduurzamen van de woningen in de Laurierhof 1-75 en Rozenstraat 83 -97 (oneven) . Bij dit Samen Verduurzamen project is het doel de woningen fijner en zuiniger te maken.