Dudok – Verduurzamen circa 1230 woningen

ClientDudok Wonen
Project1230 woningen
0000

Het Project

Dudok Wonen wil onderzoek doen naar de verduurzaming van ca 1230 woningen in de komende 4 jaar.

De verduurzaming van de woningen betreft het aanbrengen van schil-isolatie (gevel, dak en begane grondvloer) in combinatie met CO2 gestuurde ventilatie. Per complex/woning is door Dudok al een scenario opgegeven waarin de verbetermaatregelen zijn aangegeven.
Scope gaat Dudok Wonen adviseren en inspecties uitvoeren bij het project. Het onderzoek vindt plaats in referentiewoningen verdeeld over 33 complexen in Hilversum, Bussum en Naarden.

Bijzonderheden

Werkzaamheden die Scope o.a. uitvoert in het kader van dit project.

– bouwtechnisch onderzoek naar de staat van de woningen.

– opstellen van bestekken planmatig onderhoud.

– actualiseren van het woningdossier

– advisering m.b.t. CO2 reducerende maatregelen

De opnameresultaten worden verwerkt in een opnamenotitie per referentie woning met daarbij aanvullende adviezen per verbeterscenario.