Doorstart ontwikkeling Parooldriehoek

ClientStadsdeel Oost
ProjectBvo: 87000 m2
0000

Het project
Door vertrek van Parool en Trouw eind jaren 90 is de Parooldriehoek een onsamenhangend geheel van de voormalige drukkerij, leegstaande kantoren en te slopen woningen. Het stadsdeel wil de leefbaarheid en sociale veiligheid van deze locatie verbeteren door een nieuw gemengd stedelijk woonmilieu met openbare ruimte te creëren. Na lange en moeizame planontwikkeling heeft de nieuwe eigenaar Het Oosten met het Stadsdeel besloten tot een doorstart van het project in nauwe communicatie met bewoners en belanghebbenden.

Bijzonderheden
Via een aantal reken- en tekensessies met scenario’s en modellen van de bekende Spaanse architect Busquets, werken partijen aan een succesvolle vernieuwing van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen. De ingezette nieuwe communicatiewijze met bewoners is van groot belang voor de besluitvorming binnen het stadsdeel. Het planvormings-proces is daarmee sterk transparant en interactief ter verkrijging van de beste invulling met het grootste draagvlak.