Directievoering projecten Eigen Haard Amsterdam

ClientWoningstichting Eigen Haard
ProjectDiverse projecten
0000

Het Project

Scope is door Woningstichting Eigen Haard gevraagd om een directievoerder te leveren voor diverse projecten in uitvoering.

Project Van Heuven Goedhartlaan 
Eigen Haard is begonnen met het vervolg traject verduurzamen van de 400 woningen aan de Van Heuven Goedhartlaan te Amstelveen.

Dit project is het eerste SAVE project in Amstelveen. Bij een SAVE – SAmen VErduurzamen – project draait het om drie vormen van besparen: energie, geld en het milieu. Bij dit project worden de daken, spouwmuren, kopgevels en het binnenpakket geïsoleerd. Daarnaast  worden alle ramen vervangen door HR++ glas, worden alle voor- en balkondeuren vervangen en krijgen alle woningen mechanische ventilatie in de badkamer, keuken en het toilet.

  • – Versteviging galerijen

Vanaf het augustus 2019 worden in het kader van het protocol uitkragende balkons de galerijen van de flats verstevigd. De constructie uit de jaren zestig voldoet niet aan alle veiligheidseisen.

Project Simon Stevinstraat

Aan de Simon Stevinstraat in Amsterdam renoveert  Eigen Haard verschillende woningen.  De woningen voldoen niet meer aan de huidige eisen van veiligheid, gezondheid en energiegebruik. De woningen worden ingrijpend gerenoveerd, waaronder het herstellen van de fundering, het renoveren van de buitengevel en het opwaarderen van het binnen pakket.

Project Transvaalbuurt

In september 2018 is gestart met de renovatie van woningen aan in de Transvaalbuurt. Bewoners zijn verhuist naar een andere (tijdelijke) woning. De renovatie vindt gefaseerd plaats. Daarbij zijn onder andere de fundering vernieuwd en de gevels opgeknapt. De woningen krijgen betere isolatie met HR++ glas en mechanische ventilatie.