Centrum voor jeugd en gezin

ClientGemeente Alphen a/d Rijn
ProjectBvo: 1000 m2
0000

Het Project
Op initiatief van de Rijksoverheid wordt in iedere gemeente een of meerdere centra voor Jeugd en Gezin (hierna: CJG) geopend. Hier wordt jeugdzorg in de breedste zin van het woord aangeboden. In Alphen aan den Rijn is al één CJG actief. In de wijken Nieuwe Sloot en 2e fase KLOP worden er twee nieuwe centra geopend. Voor beiden heeft Scope een ruimtestaat opgesteld.

Bijzonderheden
In beide CJG’s zijn verschillende organisaties gevestigd: GGD, maatschappelijk werk en een consultatiebureau. Doel van een CJG is het bundelen van jeugdzorg zodat deze toegankelijker wordt voor de verschillende doelgroepen. Daarnaast streeft men naar een betere samenwerking tussen de organisaties. In Alphen gebeurt dat door het delen van de balie, wachtruimte, toiletten, spreekkamers, onderzoekskamers en lunch/instructieruimte.