Begeleiding aanpassingen balkons 2 complexen – Woonzorg

ClientWoonzorg
Project2 complexen
0000

Het Project

Door Nebest is vooronderzoek verricht naar de veiligheid van 26 uitkragende balkonvloeren van twee complexen. Op dit moment worden de balkonvloeren tijdelijk onderstempeld om de constructieve veiligheid te waarborgen. Als herstelmaatregel is gekozen om een staalconstructie aan te brengen onder de balkonvloeren.

Scope is verantwoordelijk voor het begeleiden van de aanbesteding en directievoering/ toezicht van de uitvoering van de constructieve aanpassingen. Voor de constructieve aanpassingen is technische uitwerking (tekeningen, berekeningen) benodigd. In samenwerking met de constructeur (Nebest) dient de technische haalbaarheid uitgewerkt te worden. Vanuit vooronderzoek is aangegeven dat medewerking vanuit gemeente/omgevingsdienst noodzakelijk is.