Woonzorg Nederland – Aanpassingen balkons 2 complexen Voorschoten

ClientWoonzorg Nederland
ProjectAanpassing balkons 2 complexen
0000

Het Project

Begeleiden aanbesteding en Directievoering en Toezicht Balkons Voorschoten
Afgelopen half jaar is er door Nebest vooronderzoek verricht naar de veiligheid van uitkragende balkonvloeren van Woonzorg complexen aan de Badhuisstraat e.o. Als herstelmaatregel is gekozen om een staalconstructie aan te brengen onder de balkonvloeren. In samenwerking met Nebest heeft Scope de afgelopen maanden een ontwerptraject doorlopen. De technische uitwerking (tekeningen en berekeningen) is uitgevoerd en zijn afgestemd met de gemeente/omgevingsdienst. We naderen de eindfase van de contractfase. Binnenkort zal er gestart worden met de uitvoering van de constructieve aanpassingen.
Afgelopen jaar is er vooronderzoek verricht naar de veiligheid van uitkragende balkonvloeren van een aantal complexen. In samenwerking met Nebest heeft Scope in begin 2020 een ontwerptraject doorlopen. De technische uitwerking (tekeningen en berekeningen) zijn uitgevoerd en zijn afgestemd met de gemeente/omgevingsdienst. Inmiddels zijn de stalen draagconstructies geplaatst ter ondersteuning van de uitkragende balkons. De werkzaamheden worden in november afgerond.
Scope is gevraagd om namens Woonzorg als directievoerder en toezichthouder op te treden tijdens de werkvoorbereiding- en uitvoeringsfase.
De totale doorlooptijd van de uitvoeringswerkzaamheden bij de drie complexen bedraagt circa 15 weken.