Adviesdiensten DE FLAT

Onder het label ‘DE FLAT’ is Scope werkzaam als adviseur voor woningbeheerders, zoals woningcorporaties en/of V.V.E.’s, bij het onderhoud tot en met complete transformaties van flatgebouwen of appartementencomplexen.

Wij ondersteunen, adviseren en inspireren eigenaren, bewoners en andere stakeholders bij het nadenken over de toekomst van deze gebouwen. Maar ook het voorbereiden en begeleiden van de uitvoering van gemaakte toekomstplannen behoren tot onze diensten. Van eerste initiatief tot transformatie tot en met de uitvoering daarvan werken wij samen met eigenaar en bewoners aan de toekomst van het complex.

In de wederopbouwperiode zijn er door heel Nederland flatgebouwen en appartementencomplexen gerealiseerd die nu aan vernieuwing toe zijn. De technische kwaliteit en de woonkwaliteit is t.o.v. nieuwbouw beneden peil en de toegankelijkheid is voor de oudere of gehandicapte bewoner beperkt. Op het vlak van energiebesparing valt nog een hele verbetering te realiseren. Toch wonen de bewoners er vaak met veel plezier doordat de woningen zijn gelegen in een wijk met alle gemakken om de hoek.Met het woonplezier van de bewoners als motor werkt DE FLAT aan transformatie van de complexen en hun omgeving. Wij hebben daarbij niet alleen aandacht voor wat technisch en financieel mogelijk is, maar ook zeker voor het draagvlak bij de bewoners. Door samen te werken met partners op het gebied van architectuur, stedenbouw en (bewoners)-communicatie zijn wij in staat om snel en vakkundig DE FLAT te analyseren en met passende voorstellen te komen, rekening houdend met de wensen en eisen van eigenaar, bewoners en andere stakeholders. Een plan dat architectonisch, stedenbouwkundig, energetisch, technisch- en financieel haalbaar is. Onze expertises en producten zijn adequaat bij transformatie van gaanderij– en portiekflatgebouwen. Denk hierbij aan woonwensonderzoeken, ruimtelijke analyses, bouwkundige opnames, EPA-metingen en voorbereiding/begeleiding van uitvoeringstrajecten. En niet te vergeten de financiële analyses en budgetbewaking, de basis van ieder project.

En ook voor uw project zetten wij onze diensten graag in. Hoe? Daarover gaan we graag met u in gesprek. Indien gewenst doen wij u een vrijblijvend voorstel voor advies.