Vastgoedmanagement

Scope begeleidt u met ontwikkelings nieuwbouw verbouw renovatie projecten.

De exploitatie van bestaand vastgoed is een expertiseveld dat heden ten dage, terecht, steeds meer aandacht krijgt. Scope heeft een langdurige en gedegen ervaring in het adviseren van vastgoedbeheerders inzake de optimalisering van het beheer en de exploitatie. Het opstellen van beleidsplannen inzake het in overeenstemming brengen van het bezit en beheer van vastgoed in relatie tot de primaire doelstelling van de organisatie is een vraagstuk waar Scope steeds vaker voor wordt benaderd. Het op de markt brengen van het technisch onderhoud/beheer (eventueel Europees aanbesteden ) kan aan de orde zijn. De expertise van het in beeld brengen van de conditie van het vastgoed en het opzetten van meerjaren planningen/begrotingen is voor onze medewerkers een vertrouwde activiteit. De combinatie van de aanwezige technische- en financiële kennis is hierbij een groot voordeel. Het inventariseren, voorbereiden en tot uitvoering brengen van onderhoud- en renovatieplannen kan als vervolg activiteit door Scope worden uitgevoerd. Naast de veelal complexe vraagstukken kan het zijn dat u meer geïnteresseerd bent in de mogelijkheden van keuringen. Hierbij te denken aan opleverings- keuringen, aan- en verkoopkeuringen, splitsingskeuringen en kwaliteitsinspecties gedurende de uitvoering van een project.