Programma van eisen

Scope begeleidt u met ontwikkelings nieuwbouw verbouw renovatie projecten.

Belangrijk bij ieder (ver)bouwproject is een gedegen Programma van Eisen (PvE). Een PvE is een recept voor een gebouw. In een PvE worden de eisen en wensen, van de opdrachtgever, omschreven, waarmee de ontwerpers rekening moeten houden. Scope kan voor uw een PvE opstellen. Eerder hebben wij dat gedaan voor uiteenlopende projecten zoals woningbouw (o.a. groepswonen voor dementerende ouderen) maatschappelijk vastgoed (o.a. Brede HOED/Huisartsen Onder Een Dak), utiliteitsbouw (onderwijsgebouwen) en industrie.
Om tot een gedegen PvE te komen gaat Scope in gesprek met de toekomstige gebruikers van het gebouw. We inventariseren de wensen en eisen en brengen deze samen in een overzichtelijk document waarin ruimtelijk-functionele en technische eisen worden gepresenteerd in woord, tabel en beeld.

Ruimtelijk-functioneel houdt in dat aangegeven wordt welke functies in een gebouw/voorziening moeten worden ondergebracht en welke afmeting deze moeten hebben. Met technische eisen worden zaken bedoeld als: energiewaarden, akoestische eisen, maar ook de eisen aan toiletvoorzieningen e.d. De meeste technische eisen liggen wettelijk vast. Zo worden in het Bouwbesluit, de Bouwverordening, wet Milieubeheer en ARBO-wetgeving voor een heleboel zaken standaardvoorschriften vastgelegd. Aan wettelijke voorschriften moet altijd worden voldaan (basiswaarden). In overleg met de opdrachtgever kan besloten worden om verder te gaan dan deze eisen, bijvoorbeeld op het gebied van energie. Vaak hebben gemeenten of woningcorporaties een convenant Duurzaam Bouwen afgesloten of hebben ze zichzelf prestatie-eisen opgelegd t.a.v. bijvoorbeeld energielabels.

Het PvE is de basis voor de rest van het project, zodat:

  • Informatie overdracht naar ontwerpers kan plaatsvinden;
  • Het VO, DO en bestek hieraan getoetst kunnen worden;
  • Consequenties in tijd en geld helder worden;
  • Uitgangspunten voor later worden vastgelegd.