Kostenmanagement en budget beheer

Scope begeleidt u met ontwikkelings nieuwbouw verbouw renovatie projecten.

Kostenadvies is een specialisme. Ons kostenadvies richt zich op vrijwel alle marktsegmenten en wij bedienen een breed scala aan klanten van gemeenten tot corporaties. Onze bouwkostenadviseurs brengen gedegen calculaties en kostenadviezen uit in verschillende stadia van het bouwproces (van initiatief tot en met onderhoud). Daarnaast verzorgen wij risicoanalyses, budgetbewaking, haalbaarheid- en scenariostudies en rapportages voor externen. Dit alles met als doel dat er met behulp van onze adviezen een gedegen besluit kan worden genomen.

Scope onderscheidt zich in de markt op het gebied van kostenadvies. Enerzijds zijn wij tijdens de hele ontwikkelcyclus actief en anderzijds geven wij ook actief sturing aan de optimale verhouding tussen kosten en kwaliteit gedurende het ontwerpproces. De ambitie en mogelijkheden van onze opdrachtgevers zijn hierin de leidraad van ons advies.

De actuele kennis uit de markt wordt bij Scope verkregen door het calculeren van aannemersbegrotingen en contractbegrotingen voor marktpartijen in de regio. Op deze wijze is voor Scope geborgd dat er actuele marktkennis binnen de organisatie aanwezig is en onze kostendeskundigen met de marktontwikkelingen mee kunnen bewegen.