Herbestemming en transformatie

Scope begeleidt u met ontwikkelings nieuwbouw verbouw renovatie projecten.

De leegstand van kantoren en ander vastgoed, alsmede de mogelijkheden voor transformatie hiervan zijn landelijk volop in discussie. Om snel inzicht te verkrijgen in de haalbaarheid van een transformatie maakt Scope gebruik van een quickscan. Daarmee kan op een snelle, eenvoudige en doeltreffende wijze een eerste verkenning worden gedaan naar de aanpassingsmogelijkheden van het vastgoed. Deze eerste verkenning bestaat uit een locatieonderzoek, opname van bouwkundige staat en technisch installaties, toetsing aan het bouwbesluit en verwachte bouwkosten. Dit vormt een praktische opmaat tot een uitgebreider onderzoek waarin de mogelijkheden worden getoetst op financiële haalbaarheid en eventuele risico’s.