Scope begeleidt u met ontwikkelings nieuwbouw verbouw renovatie projecten.

Scope (Bouwmanagement NL-EPBD) is gecertificeerd voor het opstellen van energetische maatwerkadviezen en berekenen van energielabels. Bij woningbouw wordt dit afgekort met EPA-W en voor utiliteitsbouw met EPA-U. Gediplomeerde energieadviseurs beschikken over de juiste expertise om uw woning of utiliteitsgebouw te inspecteren en het energielabel te berekenen.

Sinds 1 januari 2008 is een energielabel verplicht bij bouw, verkoop of verhuur in woningbouw en utiliteitsbouw. Met het energielabel voor gebouwen krijgt een gebouweigenaar meer inzicht in de energieprestatie van zijn gebouw of woning. Uit de labelberekening komt het gebouwgebonden energieverbruik en de daarbij horende CO2-uitstoot naar voren.

De energieprestatie wordt gecategoriseerd door gebruik te maken van het berekende energie-indexcijfer welke zijn ingedeeld in de categorieën A++ t/m G. Des te lager het indexcijfer, des te beter is het energielabel. Op de achterzijde van het energielabel staan een aantal standaard verbetermaatregelen vermeld. Het certificaat heeft een geldigheid van 10 jaar.

Na berekening van het label wordt deze afgemeld bij het RVO (voorheen Agentschap NL) waar het label wordt uitgegeven met een certificaatnummer. Dit certificaat wordt overhandigd aan de opdrachtgever.