Directievoering en toezicht

Scope begeleidt u met ontwikkelings nieuwbouw verbouw renovatie projecten.

Hoe goed u uw project ook voorbereidt of laat voorbereiden, het is altijd noodzakelijk dat tijdens de daadwerkelijk bouw een directievoerder en toezichthouder toezien op de naleving van de gemaakte afspraken en ontwerpkeuzes.

De directievoerder is de voorzitter van de bouwvergadering, begeleidt de uitvoering van het project en is verantwoordelijk voor de kwaliteit, tijd en het budget. De toezichthouder is de rechterhand van de directievoerder en is aanwezig op het werk zelf om de kwaliteit van het werk te inspecteren, te controleren of de juiste materialen gebruikt worden en de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Hij signaleert afwijkingen en meer- en minderwerk en adviseert over technische zaken.

Bij kleinere projecten kan directievoering en bouwtoezicht door één persoon worden uitgevoerd.