Scope begeleidt u met ontwikkelings nieuwbouw verbouw renovatie projecten.

U kunt Scope inschakelen als bouwprojectmanager. Gedurende het gehele project dragen wij dan zorg voor de risicobeheersing op de factoren kosten (budget), kwaliteit (programma van eisen) en tijd (planning). We adviseren u bij de selectie en het contracteren van de architect en de benodigde adviseurs. Indien gewenst contracteert u Scope voor een integrale adviesopgave.
U heeft dan één aanspreekpunt. Scope draagt zorg voor het totale project en contracteert de benodigde partijen. In de initiatief fase dragen wij zorg voor een heldere formulering van uw eisen en wensen en verwoorden dit in het programma van eisen. Wij toetsen deze aan het bij u ter beschikking staande investerings en/of exploitatiebudget en beoordelen de haalbaarheid in tijd. Zo nodig bekijken wij een aantal varianten. Na vaststelling van alle uitgangspunten dragen wij zorg voor de aansturing, de coördinatie en de bewaking van het ontwerp, beoordelen de aanbiedingen van adviseurs en uitvoerende partijen (w.o. de aannemer). Tijdens de uitvoering bewaken wij de kosten, kwaliteit en de tijd. Na de oplevering spreekt u ons aan op de nazorg en geven wij u, gevraagd en ongevraagd, advies.
Binnen het projectmanagement werken onze medewerkers vanuit de kantoren van Scope of op locatie (gedetacheerd) voor onze opdrachtgevers. Verschillende woningcorporaties, gemeenten en andere organisaties maken gebruik van onze medewerkers in de rol van (assistent-) projectleider of projectmanager.