Projecten

 

Nieuwbouw pompstation Tata Steel
In het kader van het revitaliseren van de Hoogoven 7 wordt de bodemkoeling van de Hoogoven vervangen. Het systeem -gebasseerd op luchtkoeling- wordt vervangen door een op zeewater gekoeld systeem. Voor dit nieuwe systeem...
IJmuiden
Opdrachtgever: Tata Steel
Jaar: 2015-2016
Bvo: 450 m2

Renovatie loods jachthaven Enkhuizen
Scope is door de Stichting Jachthaven Enkhuizen (SJE) gevraagd om de bouwbegeleiding te verzorgen voor de renovatie van een bedrijfspand aan de Wierdijk te Enkhuizen. De jachthaven heeft dit pand in gebruik als opslagloods.

Enkhuizen
Opdrachtgever: Stichting Jachthaven Enkhuizen
Jaar: 2015-2016
Bvo: 350 m2
Actualiseren meerjarenonderhoudsbegrotingen Velison Wonen
Scope is als adviseur ingeschakeld om de kwaliteit van de aanwezige meerjarenonderhoudsbegrotingen (MJOB's) te onderzoeken, beoordelen en te toetsen aan het beleid van Velison Wonen.
IJmuiden
Opdrachtgever: woningcorp. Velison Wonen
Jaar: 2015
3800 woningen
Quickscan kantoortransformatie tijdelijk huisvesting statushouders Nijkerk
De gemeente Nijkerk heeft Scope gevraagd een quickscan uit te voeren om het bestaande kantoorgebouw te transformeren voor het tijdelijk huisvesten van alleenstaande statushouders.
Nijkerk
Opdrachtgever: gemeente Nijkerk
Jaar: 2015
Bvo: 1300 m2
Vernieuwbouw Visafslag Den Oever
In het kader van het 2e Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) is in september 2015 een aanvang gemaakt met de dijkversterking rond het haventerrein. De beheerder, Hoogheemraadschap Hollands... 
Den Oever
Opdrachtgever: Coöp. Visafslag Den Oever
Jaar: 2015
Bvo: 6640 m2
Verbouwing laboratorium faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek TU Delft
De 'vliegtuighal', het geavanceerde constructies- en materialenlaboratorium van de faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek van de Technische Universiteit Delft, wordt uitgebreid.
Delft
Opdrachtgever: TU Delft FLR
Jaar: 2015
Bvo: 100 m2
Maatregelen brandveiligheid De Stichtse hof
Vivium Zorggroep heeft aan de Naarderstraat 81 in Laren de zorglocatie De Stichtse Hof in gebruik. De Stichtse Hof is een zorglocatie voor psychogeriatrische bewoners en heeft een dagopvang voor...
Laren
Opdrachtgever:Vivium Zorggroep
Jaar: 2015


 
Groot onderhoud 72 appartementen Parelvisserslaan
Eigen Haard is eigenaar van 72 appartementen aan de Parelvisserslaan in Amstelveen. De technische kwaliteit, maar ook de woonkwaliteit liet te wensen over. Eigen Haard wilde groot onderhoud uit laten voeren met een...
Amstelveen
Opdrachtgever: woningstichting Eigen Haard
Jaar: 2014-2015
72 appartementen
Herinrichting zuid- en oostvleugel OSG De Meergronden
Door de landelijke wijzigingen Door landelijke wijzigingen in de beroepsgerichte VMBO opleidingen zijn met ingang van het schooljaar 2015-2016 nieuwe examenprogramma’s ingesteld. Als gevolg hiervan zijn er nieuwe eisen gesteld aan de fysieke...
Almere
Opdrachtgever: OSG De Meergronden
Jaar: 2015
Bvo: 2000 m2
Renovatie Insulindeweg 87-91 en Riouwstraat 226-248 Amsterdam
Het project bestaat uit 28 sociale huurwoningen verdeeld over 7 panden. De woningen worden ingrijpende gerenoveerd. Deze renovatiewerkzaamheden bestaan uit cascowerkzaamheden: de noodzakelijke...
Amsterdam
Opdrachtgever: woningstichting Eigen Haard
Jaar: 2013-2014
28 woningen
Verbouw entreegebouw en kantoor
In opdracht van BNNVARA, NTR en VPRO werkt Scope aan de verbouw van het kantoor en entreegebouw van de genoemde omroepverenigingen op het Mediapark te Hilversum. Voor de omschakeling naar het Nieuwe Werken...
Hilversum
Opdrachtgever: BNNVARA+NTR en VPRO
Jaar: 2014
Bvo: 14.750 m2
Uitbreiding restaurant de Mastenbar 
Het bestaande verenigingsgebouw van EWVA is gesloopt. Op deze locatie is aan het bestaande restaurant “De Mastenbar” een uitbreiding gerealiseerd. De uitbreiding kent een zaal, een ontmoetingsruimte en sanitaire...
Enkhuizen
Opdrachtgever: Compagnieshaven
Jaar: 2014
Bvo: 300 m2
Grootonderhoud 77 woningen
Een levendig, toekomstbestendig Middenmeer. Met dat doel startten Wooncompagnie en de gemeente een kleine tien jaar geleden de herstructurering van Middenmeer. Diverse deelprojecten zijn...
Middenmeer
Opdrachtgever: Wooncompagnie
Jaar: 2014
77 woningen
Verbouwing badlokaal
Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden wordt dagelijks door honderden medewerkers hard gewerkt aan de productie van staal. Deze medewerkers zijn intensief bezig en verdienen na een dag hard werken een...
IJmuiden
Opdrachtgever: TATA Steel
Jaar: 2014
Bvo: 1.430 m2
Nieuwbouw Innovatiecentrum
Incotec begon klein maar is inmiddels op elk continent actief. Om de komende jaren te kunnen blijven groeien en ontwikkelen is Incotec voornemens de vestiging uit te breiden met een nieuw innovatiecentrum inclusief...
Enkhuizen
Opdrachtgever: Incotec
Jaar: 2014
Bvo: 5.023 m2
Herontwikkeling van de wijk Jeruzalem
Jeruzalem is een buurt in Stadsdeel Oost in Amsterdam. Deze buurt dankt haar naam aan het uiterlijk van de witte duplexwoningen (lage witte woningen met een plat dak). De woningen die direct na de Tweede Wereldoorlog… 
Amsterdam
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam,
Stadsdeel Oost
Jaar: 2014
Renovatie utiliteitsgebouw TU Delft
TU Delft FMVG beheert de complexen op het universiteitsterrein. In juli 2013 heeft FMVG van Rijksgebouwendienst het complex v.d. Burghweg 1 gekocht van de Rijksgebouwendienst. Het voormalige kantoorgebouw… 
Delft
Opdrachtgever: TU Delft FMVG
Jaar: 2013
Bvo: 13.000 m2
Actualisering meerjarenonderhoudsplanningen
De Almeerse Scholengroep is het onderwijsbestuur van 50 basisscholen en acht scholen in het voortgezet onderwijs in Almere. Van de acht VO-scholen heeft Scope opdracht gekregen om zes… 
Almere
Opdrachtgever: Almeerse Scholen Groep
Jaar: 2013
Bvo: 89.000 m2
Transformatie H.A. Lorentzweg 81
In opdracht van Vivium Zorggroep heeft Scope in samenwerking met AMS Advies & Ontwikkeling de uitvoering van groot onderhoud van het zorgcomplex aan de H.A. Lorentzweg te Bussum begeleid. Het… 
Bussum
Opdrachtgever: Vivium Zorggroep
Jaar: 2013
Bvo: 3.500 m2

Nieuwbouw winkelunits en appartementen
Het project Wagenhoek is een nieuwbouwontwikkeling van Movement Real Estate, Van Deursen Group en Built to Build. Het project omvat de bouw van 3 winkelunits en 6 appartementen. Aachener Grundvermogen … 

Den Haag
Opdrachtgever: Aachener Grundvermögen
Jaar: 2013
Bvo: 5.200 m2
Nieuwbouw school Het Hogeland College
Het Hogeland College (HHC) voor HAVO/VWO in Warffum is ingericht voor 700 leerlingen. De oude school in Warffum is gesloopt en vervangen door nieuwbouw inclusief een nieuwe sportaccommodatie. De openbare… 
Warffum
Opdrachtgever: Schoolbestuur L&E
Jaar: 2013
Bvo: 6.575 m2
Uitbreiding school en nieuwbouw praktijkhal
In Uithuizen is de bestaande school uitgebreid met een aanbouw ten behoeve van de uit Warffum overgekomen praktijkruimte. Het bestaande schoolgebouw moet voor deze aansluiting worden aangepast. De…
Uithuizen
Opdrachtgever: Schoolbestuur L&E
Jaar: 2013
Bvo: 3.445 m2
Renovatie 72 woningen Boetonstraat
Het opsplitsten en renoveren van 2 sociale huurappartementen naar 6 Rolstoelhuurwoningen (RoWo), 10 Vrije Sector Huurwoningen en 27 Sociale Huur-woningen, gelegen in de Indische Buurt (Amsterdam-Oost). Het… 
Amsterdam
Opdrachtgever: woningstichting Eigen Haard
Jaar: 2013
53 huurappartementen
 
Uitbreiding restaurant 't Veerhuys: De Serre
Het voormalige havengebouw in de kom van Almere Haven is in 2009 succesvol getransformeerd naar een exclusief restaurant. In samenwerking met Oebele Hoekstra architecten is het pand bij… 
Almere
Opdrachtgever: Veerhuys Vastgoed BV
Jaar: 2012
Bvo: 100 m2
Nieuwbouw multifunctioneel complex Boven NP
Het project Boven NP ligt aan de Noorderplassen West aan het Grootzeil te Almere. Boven NP is een multifunctioneel complex bestaande uit 50 koop- of huurappartementen en in de plint een grote supermarkt, een aantal... 
Almere
Opdrachtgever: Rotteveel M4
Jaar: 2012
Bvo: 11.575 m2
Nieuwbouw 122 woningen Port Brielle
In het oude schootsveld van de vestigingsstad Brielle is een oude haven nieuw leven in geblazen. Met als thema “Wonen aan de jachthaven van Brielle” zijn 122 woningen gerealiseerd. De woningen bestaan uit waterwoningen... 
Brielle
Opdrachtgever: Uniform Vastgoed
Jaar: 2012
Bvo: 13.500 m2
Renovatie huurwoningen van 't Hoffstraat e.o.
De renovatie van de Van ’t Hoffstraat en omgeving betreft een vijftal blokken die deel uitmaken van Liebergen, de eerste grote herstructureringsopgave in Hilversum. Een deel van deze … 
Hilversum
Opdrachtgever: Dudok Wonen
Jaar: 2012
43 woningen
Woningbouw op voormalig sportterrein WSV '30
Scope is momenteel betrokken bij diverse projecten van WormerWonen. Zo ook bij de ontwikkeling en het projectmanagement van woningbouw op het voormalig sportterrein van WSV´30. Het project bestaat uit circa 100… 
Wormer
Opdrachtgever: Wormer Wonen
Jaar: 2012
Bvo: 78.000 m2
Nieuwbouw villa van Winden
Aan de rand van Den Haag tussen een karakteristieke lint bebouwing van diverse kleine woningen en kassen is de villa ingepast in zijn omgeving. De villa kenmerkt zich door een rangschikking van drie steenachtige...
Den Haag
Opdrachtgever: Fam. van Winden
Jaar: 2012
Bvo: 250 m2
Nieuwbouw het Klokhuis
De NTR heeft het initiatief genomen tot een ontwerpwedstrijd voor een educatief centrum: “het KlokhuisHUIS”. Er deden zo’n 1.100 kinderen mee. ‘Het Klokhuis’ vroeg kinderen hoe zij het liefst zouden wonen. Het …
Almere
Opdrachtgever: Casla
Jaar: 2011
Bvo: 190 m2
Renovatie 48 eengezinswoningen Zeeheldenbuurt
Aan de rand van Huizen ligt de Zeeheldenbuurt. De woning zijn in de jaren ‘70 gebouwd en toe aan een fikse opknapbeurt. De Alliantie maakt een plan voor een grondige renovatie. Tegelijkertijd wil men ook maatregelen nemen…
Huizen
Opdrachtgever: De Alliantie
Jaar: 2011
148 eengezinswoningen
Groot onderhoud Nationale Borg
De Nationale Borgmaatschappij NV heeft een kantoor in de binnenstad van Amsterdam. Het centrum van Amsterdam is als beschermd stadsgezicht aangewezen en Werelderfgoed van Unesco. Het bouwproject…
Amsterdam
Opdrachtgever: Nationale Borg NV
Jaar: 2011
Bvo: 12.860 m2
Ontwikkeling Brede School
Door de gemeente Waterland is in 2009 een aanbesteding uitgeschreven voor het ontwikkelen van de Brede School. De Algemene Woningbouwverening Monnickedam (AWM) heeft de opdracht gekregen. De…
Ilpendam
Opdrachtgever: AWM
Jaar: 2011
Bvo: 2.800 m2
Centrum voor jeugd en gezin
Op initiatief van de Rijksoverheid wordt in iedere gemeente een of meerdere centra voor Jeugd en Gezin (hierna: CJG) geopend. Hier wordt jeugdzorg in de breedste zin van het woord aangeboden. In Alphen…
Alphen a/d Rijn
Opdrachtgever: Gemeente Alphen a/d Rijn
Jaar: 2010
Bvo: 1.000 m2
Opstellen PVE wijkservicecentrum
Samenwerken in een gebouw levert voordeel op! Een aantal maatschappelijke partners en zorgaanbieders in Alphen aan den Rijn vroeg daarom aan woningcorporatie wonenCentraal om een wijkservicecentrum te …
Alphen a/d Rijn
Opdrachtgever: WonenCentraal
Jaar: 2010
83 verpleeghuizen + 2x kinderdagverblijf
Renovatie 63 portiekwoningen Speelmanstraat
De Speelmanstraat is gelegen in de wijk Slotermeer. In de afgelopen twee decennia is de wijk sterk veranderd. De meeste oorspronkelijke bewoners zijn vertrokken en veel migranten hebben zich in de wijk...
Amsterdam
Opdrachtgever: Stichting Eigen Haard
Jaar: 2010
Bvo: 2.709 m2
Haalbaarheidsonderzoek tijdelijk AZC
Het COA is in heel Nederland op zoek naar nieuwe opvangmogelijkheden voor vreemdelingen. In samenspraak met de gemeente Schagen zijn zes potentiële locaties onderzocht. Scope heeft geanalyseerd welke van deze…
Schagen
Opdrachtgever: Centraal Orgaan Asielzoekers
Jaar: 2009
500 opvangplaatsen
Grootonderhoud watertoren
De voormalige watertoren van Barendrecht behoort tot het genre van watertorens die nog steeds functioneel in gebruik zijn. Na de uitbreiding van 2001is het getransformeerd in een aantrekkelijke trouwlocatie en…
Barendrecht
Opdrachtgever: Gemeente Barendrecht
Jaar: 2009

 
Grootonderhoud Vollenhoveflat
De in 1967 gebouwde Vollenhove flat is de grootste galerijflat in West Europa. De flat bevat 728 huurwoningen, waarvan de meeste een gebruiksoppervlak van 90 m2 hebben. De flat wordt geplaagd door…
Zeist
Opdrachtgever: de Kombinatie
Jaar: 2009
728 woningen
Transformatie havengebouw naar restaurant
Een voormalig havengebouw in de kom van Almere Haven moet getransformeerd worden naar een exclusief sterrenrestaurant. Het havengebouw is gebouwd als wachtruimte voor het veer Almere-Huizen…
Almere
Opdrachtgever: Veerhuys Vastgoed BV
Jaar: 2009
Bvo: 300 m2
Renovatie Gooise Warande
De Alliantie heeft het complex in juli 2006 aangekocht van alle 106 particuliere woningbezitters. Door deze overname was de Alliantie bezitter van het gehele complex. Reden voor verkoop was het achterstallige onderhoud…
Bussum
Opdrachtgever: De Alliantie
Jaar: 2008
106 seniorenwoningen
Actualisering meerjarenonderhoudsbegroting
Woontij is een samenwerkingsverband van AWN Den Helder en SWT Texel. Sinds 2005 is er sprake van één werkorganisatie. Woontij wil beter inzicht krijgen in de onderhoudsbehoefte van haar woningbezit. Het…
Den Helder
Opdrachtgever: Woontij VOF
Jaar: 2008
Bvo: 2.200 m2
Opplussen galerijflat Flemingstraat
De galerijflat in de Flemingstraat dateert uit de 60-er jaren en ligt in de wijk Nieuw Noord in Zandvoort. Het complex wordt geschikt gemaakt voor de doelgroep senioren. Het opplussen bestaat in hoofdlijnen…
Zandvoort
Opdrachtgever: EMM
Jaar: 2008
38 appartementen
Doorstart ontwikkeling Parooldriehoek
Door vertrek van Parool en Trouw eind jaren 90 is de Parooldriehoek een onsamenhangend geheel van de voormalige drukkerij, leegstaande kantoren en te slopen woningen. Het stadsdeel wil de leefbaarheid en sociale…
Amsterdam
Opdrachtgever: Stadsdeel Oost
Jaar: 2008
Bvo: 87.000 m2
Ontwikkeling Brede Hoed
De gemeente Diemen heeft samen met huisartsen uit Diemen plannen gemaakt voor de realisatie van een HOED (huisartsen onder één dak). De HOED zal gesitueerd worden aan de D.J. den Hartoglaan te Diemen. Op…
Diemen
Opdrachtgever: Gemeente Diemen
Jaar: 2007
Bvo: 1.576 m2
Quickscan Indische Buurt
De 139 eengezinswoningen in de Indische Buurt zijn gebouwd tussen 1940 en 1950. Naast het dagelijks onderhoud zijn er in het verleden geen grootschalige ingrepen aan de woningen uitgevoerd. De bouwkwaliteit…
Zeist
Opdrachtgever: de Kombinatie
Jaar: 2007
139 woningen
Uitbreiding huisvesting Waternet
In het kader van de optimalisatie van de huisvesting van de verschillende Waternetorganisatie onderdelen is er gezocht naar een tijdelijke huisvestingssituatie (3-5jr) ten behoeve van een drietal organisatie...
Amsterdam
Opdrachtgever: Waternet Amsterdam
Jaar: 2007
Bvo: 7.000 m2
Nieuwbouw voorzieningencentrum De Mediaan
Voorzieningencentrum De Mediaan bestaat uit 5 bouwlagen waarvan de eerste 2 gereserveerd zijn voor wijkgerichte activiteiten op het vlak van gezondheidszorg en welzijn. De bovenste 3 lagen zijn ingericht als…
Heerhugowaard
Opdrachtgever: Woonwaard 
Jaar: 2007
Bvo: 10.739 m2
Ontwikkeling Huisartsen Onder Een Dak
De HOED-praktijk is gerealiseerd op gemeentegrond welke aangekocht moest worden. Voor de terreininrichting moest naast het omleggen van kabels en leidingen een bushokje verplaatst worden. Daarnaast…
Monnickendam
Opdrachtgever: AWM
Jaar: 2007
Bvo: 900 m2
Renovatie school De Eenhoorn 
De huidige school was sterk verwaarloosd en stond al enige tijd leeg. Tevens was het gebouw te klein om alle lokalen onder te kunnen brengen. De renovatie bestond uit het opknappen van het gebouw zowel intern…
Hoorn
Opdrachtgever: Gemeente Hoorn
Jaar: 2006
Bvo: 3.298 m2
Uitbreiding St. Jozefschool
De huidige basisschool, bestaande uit zes klassen en een gemeenschapsruimte, moest worden uitgebreid. Deze uitbreiding bestond uit een extra lokaal op de begane grond en een nieuwe verdieping met…
Muiden
Opdrachtgever: Gemeente Muiden
Jaar: 2006
Bvo: 550 m2
Herontwikkeling Borneolaan
Op basis van een herontwikkeling studie naar de mogelijkheden tot situering van starterswoningen in een oud verpleeghuis aan de Borneolaan 13 in Hilversum, heeft de Alliantie in 2004 besloten dit pand…
Hilversum
Opdrachtgever: De Alliantie
Jaar: 2006
Bvo: 1.960 m2
Nieuwbouw school De Weerga
Het overheidsbeleid is erop gericht om zwakbegaafde kinderen zoveel mogelijke binnen het reguliere basisonderwijs onder te brengen. De gemeente Almere heeft besloten toch ruimte te realiseren voor…
Almere
Opdrachtgever: DMO Almere
Jaar: 2005
Bvo: 3.100 m2
Particuliere pandverbetering
Veel panden in Oud-West verkeren in matige tot slechte staat van onderhoud. D.m.v. particuliere woningverbetering wil het stadsdeel ervoor zorgen dat de panden weer opgeknapt worden en op het...
Amsterdam
Opdrachtgever: Stadsdeel Oud-West
Jaar: 2005
32 bedrijven en 130 woningen
Klimaatverbetering stadhuis Almere
Klimaatverbetering van de uitbreiding van het stadhuis in Almere door middel van het vervangen van glas en aanpassen van zonwering. In de in 2004 gerealiseerde uitbreiding van het stadhuis is een klimaatprobleem…
Almere
Opdrachtgever: Gemeente Almere
Jaar: 2005

 
Ontwikkeling Charlotte
De ideeën over het opzetten van een kleinschalige woonvoorziening voor 6 meervoudig en complex gehandicapte ‘jonge kinderen’ verder ontwikkelen in een financieel haalbaar plan. Begane grond: 6 zorgappartementen…
Den Helder
Opdrachtgever: AWN
Jaar: 2004
Bvo: 1.350 m2
Verbouwing gemeentewerken
In 2002 heeft de gemeente Purmerend een openbare aanbesteding gedaan voor verbouw van de bestaande werkplaats en kantoren van de gemeentewerken te Purmerend. Scope kreeg…
Purmerend
Opdrachtgever: Gemeente Purmerend
Jaar: 2004
Bvo: 1.535 m2
Uitbreiding vestiging Incotec
Incotec is een internationaal opererend bedrijf met verschillende vestigingen in de wereld. Vanuit zijn lange historie opereert het bedrijf al geruime tijd vanuit zijn vestiging gelegen aan de lint-bebouwing in Enkhuizen. De…
Enkhuizen
Opdrachtgever: Incotec International B.V.
Jaar: 2004
Bvo: 3.200 m2
Nieuwbouw Drooghe Weert
Het nieuw te bouwen complex voor gehandicapten conform de eisen van het ministerie, mogelijk gemaakt door het samenvoegen met seniorenhuisvesting. Het project is tot stand gekomen in samenwerking met…
Julianadorp
Opdrachtgever: Woontij VOF
Jaar: 2003
Bvo: 2.300 m2